VossVind med i Nordic Arena Bergen!

VossVind vart etablert i november 2007

Verksemda vart etablert i november 2007 etter at gründeren Thomas Hårklau kom med ideen.

Med stønad frå lokale investorar og Canica AS, eit av dei største private investeringsverksemdene i Noreg, vart ideen til verkelegheit.

VossVind opna dørene 28. april 2012.

• Verksemda har i tillegg sterk stønad frå kommuneadministrasjonen på Voss

• Verksemda er del av ein større plan kor målet er å gjera Voss til den ønska turistdestinasjonen for menneske som søkjer ekstreme natur- og sportsopplevingar.

• Hovudsponsorane våre er Kari Traa og Bula.

Under ser dere video som ble produsert av MCM under medlemmenes møte med VossVind!