Tide kjøper Turbuss Vest

– Tide har ambisjoner om vekst i de markedene vi er i. Vi synes Turbuss Vest er et spennende selskap, som over tid har dokumentert at de har evne til å lykkes innen kommersielle segmenter som passer inn i Tides tanker i andre geografiske områder. Dessuten vurderer vi det dit hen at det vil være gode synergier mellom selskapene, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide ASA.

Fredag morgen fikk ansatte i de to selskapene beskjed om at Tide Buss AS har kjøpt opp Turbuss Vest. Selskapene skal drives videre som seperate selskaper, men Harkestad sier at det på sikt skal vurderes å samkjøre arbeidsoppgaver.

Nordic Arena gratulerer Tide Buss som nå stadfester sin posisjon i Bergen og hele regionen.

Foto: Henning Fjeld (Turbuss Vest)