Sparebanken Vest med innovasjon for bedriftsmarkedet

Tekst: Ann Karene Rasmussen, Cox kommunikasjonsbyrå
Foto: Trude Brun Wilhelmsen, TbW Foto AS

99 % av bedriftene i Norge har under 20 ansatte, og de små og mellomstore bedriftene er derfor en veldig viktig del av næringslivet. Likviditet er en stor utfordring for mange, og kan hindre bedrifter i å realisere mål og vekstambisjoner der en gjerne ønsker å investere i nye maskiner eller ansette flere. Den nye finansieringsløsningen til Sparebanken Vest vil hjelpe disse bedriftene med likviditet til å vokse.

- Bedrifter har behov for likviditet, og det er krevende å vokse. Bedriftseiere bruker mye tid på å ha likviditeten i orden, og det er veldig byråkratisk å få tilgang til likviditet for små og mellomstore bedrifter. Ofte blir en utsatt for tungrodde prosesser og man må omtrent gå med lua i hånda i banken, sier hun.  

En hybrid mellom kassakreditt og factoring
Korsøen forteller at tjenesten er innovativ, og en slags hybrid mellom kassakreditt og factoring som gjør det enklere og mer lettvint å få nødvendig likviditet når det trengs.
- Buffer er en enklere løsning enn kassakreditt og factoring. Bedriften får en låneramme basert på utestående fakturaer som oppdateres i sanntid, og samtidig forutsigbare kostnader med 1 % rente per måned på det som er lånt. Bedriften opprettholder kontakt med kundene sine, og får betalt fra kundene på samme konto som før.

Integrert mot regnskapssystemer
Buffer kobler seg mot skybaserte regnskapssystemer, og oppdateres i sanntid. 
- Vi er de første som kobler på skybasert regnskap, og utnytter pant i fordringer. Vi    startet med integrering mot Power Office, og kobler på flere systemer fortløpende. Kundene kan via Buffer.no enkelt logge seg inn i regnskapssystemet sitt, og se hva de har tilgjengelig i Buffer på under ett minutt. Det er en helt ny måte å tenke finansiering på, sier Korsøen. 

Kortreist teknologi
Den teknologiske utviklingen av Buffer har blitt gjort på Sparebanken Vest sitt hovedkontor på Jonsvoll i Bergen. 
- Vi er veldig stolte av at Buffer er utviklet her på huset. Utviklerteamet in-house jobber tett med kundene, noe som er en viktig suksessfaktor som gir oss større muligheter til å utvikle gode løsninger for kundene våre. Dette er helt avgjørende ved stor konkurranse i markedet, sier hun.

Korsøen forteller at regnskapsførerne også ønsker å tilby mer rådgivning i kombinasjon med gode digitale tjenester.
- Kundene klarer seg mye selv i dag, og regnskapsbyråene må tilby større grad av rådgiving og gi merverdi til kundene. Mange ønsker derfor å gå i partnerskap med oss om Buffer. Vi har fått etablert flere gode partner-samarbeid med   regnskapsbyråer allerede, og ønsker oss flere, så det er bare til å ta kontakt med meg. Vi har dessuten har fått mange gode innspill fra regnskapsførerne, og dette tenker vi kommer kundene til gode. 

Store ambisjoner
Ambisjonene er store for den nasjonale satsingen til Sparebanken Vest.  
- Det er utrolig spennende å være med på en så stor nasjonal satsing. Vi håper vi kan være med å gjøre en forskjell ved å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å ta ut potensiale sitt. Det er spennende å være bank, og være med på å skape gode kundehistorier ved at bedriftene vokser og utvikler seg, sier Korsøen, og legger til at man ikke trenger å bytte bank for å ta i bruk Buffer.   

En av de første medlemmene
Sparebanken Vest var et av de første medlemmene i Nordic Arena-nettverket, og blir representert av Olav Hovland, som er leder for bedriftsmarked, og banksjef Knut Nitter Wie. 
- Vi har troen på denne måten å bygge relasjoner, og utvikle samarbeid og forretninger på. Det er en positiv gjeng som heier på hverandre. Vi vil hverandre godt, og jeg føler vi er litt “familien” som stoler på hverandre, og har murene nede, sier Hovland. 

Sparebanken Vest har mange kunder i nettverket, noe som er en av grunnene til at de er medlem her. 
- Vi kan pleie kundene våre her ved å delta på samlinger og aktiviteter i nettverket, og samtidig få en dialog med potensielt nye kunder. Vi har også kjøpt tjenester hos flere i nettverket, sier han. 

Viktig med sosiale aktiviteter
Både Hovland og Nitter Wie prioriterer å være aktive i nettverket. 
- Minst en av oss prøver å delta hver gang. Det er viktig med kontinuitet, og å ikke bare dukke opp en gang i året. Det at det er et sosialt tilsnitt, gjerne med mat og drikke, og at vi kan ta noen øl i lag, er generelt utviklende for de fleste samarbeid. Vi snakker om andre ting og blir bedre kjent, avslutter Hovland.