NORDIC ARENA LÆRER AV IDRETTEN

Tekst: Ann Karene Rasmussen, Cox Kommunikasjonsbyrå
Foto: Silje Cathrin Brandsøy, Cox Kommunikasjonsbyrå

Alle bedrifter trenger en Maverick eller en Primadonna, mener Michael Jørgensen i Olympiatoppen. Han bruker sin kunnskap fra idretten til å gi Nordic Arena-medlemmer de verktøyene de trenger for å utnytte sitt fulle potensiale.

I Olympiatoppen jobber Michael Jørgensen som coach for landslagstrenere, hvor de har fokus på prestasjon og utvikling.
– Jeg hjelper trenere og utøvere til å oppnå sine mål. Jeg er opptatt av menneskene bak presentasjonen. Der ligger min nysgjerrighet, og det er også det som har blitt mitt varemerke, sier han. 

Ekte engasjement

I forkant av Berlinturen til Nordic Arena i fjor ble Jørgensen kontaktet av Trine Spord Thomassen og Kristian Jæger. De ønsket å ha Michaael med som fasilitator, noe han takket ja til. Han var også med da nettverket reiste til Brighton nå i mai. 

Jørgensen sin oppgave har vært å jobbe sammen med Nordic Arena sin styringsgruppe for å kvalitetssikre det faglige innholdet, i tillegg til å coache foredragsholderne i forkant. Resultatet har blitt foredrag som er ekte og som engasjerer.
– Jeg ønsker at de skal fortelle om den virkelige verden, ikke bare glansbildet. Man må få se hele mennesket. Det må bli personlig. Det er da foredraget kan føre til både latter og tårer hos publikum, og det vil gi de i salen en ekstra dimensjon, sier Michael.

Jørgensen er også opptatt av å engasjere de i salen. Det må bli en interaksjon. Publikum skal opp på scenen og foredragsholderne skal ned i salen.
– Det sitter mange kompetente bedriftsledere i salen som vi kan utveksle erfaringer og kunnskap med. Det er der gullet ligger, sier han videre. 

Prestasjon vs resultater

Jørgensen har deltatt i fem OL, som både coach og landslagstrener, og skal nå inn i sitt sjette OL i Tokyo i 2020. Han ser mange likheter mellom idrett og næringslivet.
– Begge handler om prestasjon, og å skinne i riktig øyeblikk. Det er to forskjellige språk, men mange likhetstrekk. I idretten må man ha konkrete mål, og hvert mål får konsekvenser. Dette kan næringslivet lære av. I jobbsammenheng bør man ha større fokus på konkrete mål, og man må våge å stille krav til hverandre, sier han og henviser til to ledertyper: de som er opptatt av prestasjon og de som er opptatt av resultat.

– Et godt mål består av både prestasjon og resultat, men det er mer motiverende å jobbe med å forbedre prestasjonen enn å hele tiden fokusere på resultatet. Dersom prestasjonen blir bedre, så vil dette uansett ha positiv effekt på resultatet, påpeker han.

En primadonna kan være gull verd

Jørgensen mener at både innenfor idrett og næringslivet trenger man noen som er annerledes. Noen som stikker seg frem.
– Alle bedrifter trenger en maverick eller en primadonna, dette er helt avgjørende for bedriftens suksess, sier han.

En maverick er en som overrasker og som gjør noe uventet eller annerledes. Vedkommende reagerer på instinkt. En primadonna er en som stiller store krav til seg selv og andre, og som kan være vanskelig å samarbeide med. Disse to kan være en stor ressurs for bedriften, eller ødeleggende for kulturen. Det er veldig svart/hvitt, og det hele handler om ledelse.
– Dersom du som leder ikke tåler å bli pushet eller utfordret, ikke ta inn en primadonna. Kun tøffe ledere klarer å takle en primadonna, understreker Jørgensen. 

Læring på tvers

Den erfarne coachen synes det har vært spennende å få være med på turene til Nordic Arena, og føler at han selv har hatt utbytte av det.
– En av grunnene til at jeg gjør dette, er fordi jeg ønsker å slå mine utenlandske konkurrenter. Jeg må finne verktøy som ikke er i idretten, og dette har jeg fått masse av gjennom Nordic Arena. Her har jeg fått stor nytte av uformelle samtaler med deres medlemmer. Olympiatoppen sin filosofi er læring på tvers, og jeg har alltid forsøkt å få kontakt med andre miljøer for å utveksle kunnskap. I det øyeblikket vi mister lysten til å lære og lytte, så blir vi gamle og er ferdige, sier han.

Kjærlige forretningsforbindelser

Trine Spord Thomassen i Nordic Arena er svært fornøyd med arbeidet som Michael Jørgensen har gjort.
– Michael har løftet det faglige, og utenlandsturene i sin helhet. Han har vært svært viktig og holder et ekstremt høyt nivå. Tilbakemeldingene vi har fått i etterkant av turen har vært av topp kvalitet, påpeker hun.

I år jobbet de videre med temaet de begynte på i fjor, nemlig lederutvikling.
– Vi har ledere fra mange ulike bransjer i nettverket, og dette er et felles tema som alle kan få noe ut av, sier hun. Ledere står i forskjellige utfordringer og målet er å gi dem verktøyene de trenger for å kunne ta ut det fulle potensiale i sitt lederskap.

Spord Thomassen er spesielt fornøyd med at Jørgensen trekker fram den menneskelige lederrollen, ikke kun den administrative.
– Det at mennesket løftes fram er i tråd med våre verdier. Relasjonskompetanse står sterkt i Nordic Arena. Kjærlige forretningsforbindelser kaller jeg det. Vi har en delekultur, heier på hverandre og ønsker at de andre skal lykkes. Vi stoler på hverandre rett og slett fordi vi kjenner mennesket bak, sier Spord Thomassen. 

Unikt

Jørgensen forteller at Nordic Arena skiller seg ut fra andre businessnettverk han har arbeidet med.
– Nordic Arena klarer å skape en interesse og nysgjerrighet for hverandre. Alle er genuint opptatt av å hjelpe hverandre hvis de kan. Det er også en dyp respekt for hverandres særegenhet og lederstil, noe som igjen fremmer prestasjonene og vil påvirke resultatene hos den enkelte bedrift. Næringslivet i Bergen blir rett og slett bedre av Nordic Arena!