Jobzone - med fokus på mangfold og inkludering

Jobzone er relativ ny i Nordic Arena, men har allerede markert seg som et aktivt medlem som har bistått andre medlemmer med behov for arbeidskraft. Visjonen deres er å være bransjens beste arbeidsgiver.

Tekst: Janne Rosenberg, Cox Bergen AS
Foto: Trude Brun Wilhelmsen, TbW Foto AS

Vi bryr oss om medarbeiderne våre. Vi har stort fokus på arbeidsgiverrollen og arbeider etter visjonen om at kundene foretrekker det bemanningsselskapet som er mest attraktivt for jobbsøkere og kandidater, sier Trude Skarstein Phillips, Partner i Jobzone.

Lokal forankring

Som medlem av den landsdekkende Jobzone-kjeden har Jobzone Bergen en stor og profesjonell organisasjon i ryggen. Samtidig har Jobzone Bergen lokale eiere og samtlige partnere har lang fartstid fra bransjen og stor kunnskap om det lokale markedet.

- Tilbakemeldingene fra våre kunder er at de opplever høy kvalitet på levert kompetanse, og er godt fornøyd med vår service og oppfølging. Vi bryr oss, og vi er dedikerte i forhold til å ivareta både våre kunders og medarbeideres interesser, sier Trude videre.

Mangfold og inkludering

- Vi ser på oss selv som en samfunnsaktør og er bevisst på vår rolle som en viktig formidler av kompetanse til næringslivet. Like viktig er bemanningsbransjens rolle som «døråpner» til arbeidslivet både for unge uten utdannelse, seniorer, innvandrere og andre som av en eller annen grunn sliter med å komme i arbeid. Gjennom et godt og tillitsbasert samarbeid med våre kunder kan vi bidra med muligheter for de som venter på en sjanse, og som et resultat, til et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

Gode på nettverksbygging 

Jobzone ble medlem i Nordic Arena etter å ha blitt anbefalt nettverket av andre. De liker at nettverket har sterkt fokus på relasjoner og fellesskap gjennom å skape kjennskap og tillit, noe som passer deres kultur og verdier.

– Dette representerer inkludering og mangfold slik vi ser det, sier Skarstein Phillips, og legger til at det som medlem i nettverket er viktig å være en positiv bidragsyter for å oppfylle nettverkets intensjon.

Gode skussmål 

Etter ett år i nettverket kan de allerede vise til gode historier og de har hjulpet flere av medlemsbedriftene med rekrutteringsprosessen. En av dem er malerfirmaet Petter Bjarnoll som hadde behov for flere malere. 

– Dette samarbeidet startet allerede første dagen vi var medlem – på møtecupen. Min kollega Katarzyna Lewandowska forteller at våre malere hos Bjarnoll blir meget godt ivaretatt. Dette er medarbeidere som har jobbet i Jobzone i mer enn ett år, sier hun. Petter Bjarnoll bekrefter det gode samarbeidet.

– I en uoversiktlig tid med egne ressurser, valgte vi å ha malere på innleie. Hos Jobzone opplevde vi en ryddig og fin oppfølging fra A til Å, med så mye kontakt som vi ønsket. De leverer det de lover og litt til. Vi kommer definitivt til å kontakte Jobzone igjen når anledningen byr seg, og jeg kan anbefale de med beste skussmål, sier Bjarnoll.

Førte til fast ansettelse 

Jobzone har også skaffet flere elektrikere til Service Elektrikeren. De ble anbefalt Jobzone og Trude Skarstein Phillips av andre i nettverket, og er meget fornøyd med prosessen. 

– Etter at vi hadde presentert vårt behov, kom hun raskt opp med et par kandidater. Hun var rett fram, og veldig ærlig om kandidatenes styrker og svakheter, sier Kjell Bergset, daglig leder i Service Elektrikeren. 

Firmaet har 46 ansatte og utfører alle typer elektroinstallasjoner. De har høye krav til kvalitet på utførelse, og når de må leie inn arbeidskraft er de helt avhengig av kompetente elektrikere. 

– Vi har blandet erfaring med bemanningsbransjen når det gjelder å finne de rette kandidatene til oss. Fra Jobzone fikk vi to ungdommer med fagbrev, som kompenserte litt manglende erfaring med stå på vilje og arbeidsmoral, akkurat som Trude lovet. Den ene kandidaten blir fast ansatt hos oss fra 1. mars, sier Bergset.

Kunnskap og trygghet 

Jobzone fikk også i oppdrag å finne ny kjøkkensjef til Safari Catering. Christine Fredheim, salgs- og markedssjef i Safari Catering trekker fram kunnskap og trygghet som viktige elementer. 

– Vi har benyttet Jobzone tidligere og vært veldig fornøyd med jobben de da har gjort. Den tryggheten og kunnskapen Kari-Lill fremstod med gjorde at vi følte en tillit til at hun visste hva vi var på jakt etter. Hun hadde kunnskap på hva et «kjøkken» av vår dimensjon er og hva hun skulle se etter. Når de i tillegg var god på pris var valget lett, sier Fredheim og legger til at prosessen gikk veldig bra. 

– Vi har hatt en god dialog der vi ble oppdatert på aktuelle kandidater underveis. Både vi som arbeidsgiver og kandidaten føler vi har blitt godt fulgt opp, sier Fredheim. 

– Kjøkkensjefen vi skaffet til Safari Catering har internasjonal bakgrunn og bringer med seg andre kulturer i tillegg til at vedkommende er faglig meget dyktig. Mangfold og inkludering, smiler Trude Skarstein Phillips.

Business begge veier

Det er også viktig for oss i Jobzone å kjøpe produkter og tjenester gjennom nettverket, og vi har allerede bestilt bekledning levert av Sport Norge. 

- Vi er veldig godt fornøyd med leveransen, og servicen til Malin Tøsdal har vært upåklagelig, sier Trude Skarstein Phillips avslutningsvis