Innovativt vaskeri er svanemerket

Berensen har fokus på miljøtiltak og prøver ut nye og innovative løsninger for å redusere utslipp og energiforbruk. -"Miljøtiltak er for vår bransje god butikk, sier Tom Bøe som er driftsjef for Berendsen i Bergen, og fortsetter; - korrekt dosering, mindre vann og lavere energiforbruk gir direkte utslag på bunnlinja. Nå håper og tror vi at den garantien vi har fått gjennom svanemerkingen gir oss lojale kunder innen flere segmenter.

Berendsen vaskeri er et moderne anlegg tilrettelagt for effektiv drift. Når de skal vaske næringsmiddel- og helsetøy opererer de med en egen kontrollert sone som er et lukket rom med overtrykk. Maskinene fylles fra utsiden og rent tøy hentes ut og behandles i den kontrollerte sonen. Slik holdes skillet mellom brukt og rent tøy , noe som er nødvendig for å nå dagens sertifisering på tøybehandling i flere bransjer.

Leietøy blir merket med en microchip slik at vaskeriet til enhver tid kan holde god kontroll over hvordan tøyet sirkulerer i anlegget. Plagget registreres hver gang det blir vasket. Mopper blir også chippet på samme måte. Dermed får Berendsen kontroll på hvordan moppene sirkulerer mellom kunde og vaskeri slik at svinnet blir enklere å oppdage.

Berendsen leverer logo-, nylon-, bomull-, avlasting-, og skrapematter. Mattene minsker behovet for rengjøring av gulv. Disse rulles etter behandling for å minske slitasje.

Mer enn 2000 tonn matter går gjennom Berendsen sitt vaskeri hvert år. Maskinene som skal vaske de tunge mattene blir fyllt og tømt automatisk. Det reduserer belastningen på de ansatte.

-"Vi gratulerer Berendsen i Bergen, sier Anita Winsnes som er direktør i miljømerking. "Renholdsbyråene er også glade for miljøeffektiv mattevask som ledd i sitt eget miljøarbeid. Svanemerkede får uttelling i egen miljøsertifisering, og de måles på kjemikaliebruk hos sine mattevaskere".