Fruktbart samarbeid

Gjennom Nordic Arena har samarbeidet mellom Kreditorforeningen og Cox kommunikasjonsbyrå blitt ytterlig forsterket.

Tekst: Janne Rosenberge, Cox Kommunikasjonsbyrå

Kreditorforeningen og Cox kommunikasjonsbyrå har hatt et gjensidig samarbeid i snart to tiår. Førstnevnte er ett av Norges ledende foretak innen inkasso og fordringsadministrasjon, og har kontorer i Bergen, Kristiansand, Arendal, Kongsvinger, Trondheim og Steinkjer. Cox kommunikasjonsbyrå er et byrå som jobber med merkevarebygging, innholdstjenester og design.

På slutten av 90-tallet produserte Cox kommunikasjonsbyrå medlemsbladet til Kreditorforeningen; «Kreditorforeningen Informerer». I dag bistår de Kreditorforeningen med nyhetsbrev, innhold på hjemmesiden, drift av sosiale medier og rapportering fra Kreditorforeningen sitt årlige høstseminar. I 2017 lanserte Kreditorforeningen ny hjemmeside i samarbeid med Cox kommunikasjonsbyrå og Apility, deres søsterselskap i Media Bergen. Her stod Cox kommunikasjonsbyrå for innhold og design, mens Apility tok seg av den tekniske løsningen.
– Samarbeidet med Cox kommunikasjonsbyrå har alltid vært meget godt. Vi opplever dem som en profesjonell og dyktig samarbeidspartner som alltid leverer kvalitet til en konkurransedyktig pris, sier Håkon Andreas Bøe, salgsdirektør i Kreditorforeningen.

Et spennende år i vente
Bøe kan allerede nå røpe at samarbeidet med Cox kommunikasjonsbyrå vil bli ytterligere forsterket i 2018.
– I sommer fikk vi Tore Torsvik, leder for content marketing, som ny kontaktperson i Cox kommunikasjonsbyrå. Han kjente jeg godt fra nettverket her i Nordic Arena.  Tore er en engasjert og dyktig person som vil være med å utvikle merkevaren Kreditorforeningen. Vi gleder oss til å jobbe sammen med Tore og hans kollegaer i årene som kommer, sier Bøe. 

Også Cox kommunikasjonsbyrå ser fram til et videre samarbeid.
– Det er alltid spennende å jobbe med kunder som ser verdien i å ha en tydelig kommunikasjonsstrategi i bunn. Gjengen i Kreditorforeningen er meget dyktige på sine områder, og det ønsker vi å bistå med å få ut i markedet. 2018 kommer til å bli et år med mye aktivitet, og det er viktig å sikre en rød tråd med all kommunikasjon i markedet. Fra PR og innhold til fagseminarer og kundeaktiviteter, sier Tore Torsvik.

Tilbyr fleksible systemløsninger
Kreditorforeningen har bistått Cox kommunikasjonsbyrå og selskapene i konsernet like lenge. Cox Kommunikasjonsbyrå benytter seg av Kreditorforeningen som inkassoselskap og deres systemintegrasjoner mot Visma Business.
– Vi i Kreditorforeningen setter stor pris på samarbeidet og den gjensidige tilliten vi har vist hverandre over så mange år. Innfordringssamarbeidet har blitt utvidet de siste to årene, både når det gjelder antall selskap i konsernet som bruker tjenestene våre, og hvor i prosessen vi overtar innfordringen. Jeg tillater meg også å nevne at de var pilotkunde på vår unike Visma Business systemintegrasjon, en løsning som er svært godt mottatt av våre kunder, sier Bøe.

Faglig og sosialt
Både Kreditorforeningen og Cox kommunikasjonsbyrå har vært medlem av Nordic Arena i flere år, og begge selskapene har gode erfaringer med nettverket.
– Nordic Arena er et spennende businessnettverk fordi medlemmene består av mange interessante bedrifter og mange dyktige mennesker. Kreditorforeningen kjøper per i dag varer eller tjenester av ni medlemsbedrifter, og selv har vi inngått samarbeid med åtte. Nylig inngikk vi en spennende avtale med Fana Stein og Gjenvinning AS, en avtale som var et resultat av Nordic Arena sitt arrangement i København i sommer, forteller Bøe og legger til at det var i Nyhavn han møtte daglig leder Karsten Gundersen for første gang.

Bøe setter også pris på det menneskelige aspektet med nettverket.
– I tillegg til business har nettverket gitt meg som person tilgang til mange ressurssterke og dyktige mennesker. Jeg har ved flere anledninger rådført meg med andre ledere i nettverket, og det har vært mange gode råd å få på veien. Så min erfaring er at Nordic Arena er mer enn business til medlemmene. Det er også et spennende fora for ledere som ønsker å utvikle seg, der man kan dele erfaringer og utfordringer og hvor det besittes mye kompetanse og erfaring. Til slutt vil jeg ta med at noen relasjoner i nettverket er blitt til vennskap, noe jeg setter stor pris på, sier Bøe.

Torsvik kan skrive under på det Bøe sier.
– Jeg har vært i Nordic Arena i fem år nå, og det har gitt meg mange hyggelige opplevelser, nye venner og business begge veier. For å lykkes i et nettverk må man by på seg selv, kjøpe produkter og tjenester av medlemsbedriftene samt være «på hugget» når det gjelder å komme i dialog med mennesker. Man må så før man høster, understreker han.