Franzefoss - nytt medlem i Nordic Arena

Deres virksomhetsområde er i hovedsak innen håndtering av næringsavfall, farlig avfall, oljeboringsavfall, tankrengjøring, jern, metaller, rådgivning og opplæring. Gjennom sine bearbeidingsprosesser omformer de avfall til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig god måte.

Les mer på: www.franzefoss.no

Ta vel imot to umåtelig kjekke og hyggelige karer, Arne Dalen og Sven Friberg!