Fra tekstilselger til eiendomsutvikler

Tekst: Janne Rosenberg, Cox kommunikasjonsbyrå 
Foto: Trude Brun Wilhelmsen     

– Stikkordet er bevegelse. I tillegg har vi alltid hatt en klar strategi og vært opptatt av kvalitet, sier Knut Galtung Døsvig. Etter 46 år i Bara Eiendom, er han trolig en av de direktørene som har sittet lengst i sjefsstolen i det samme selskapet. Han kom inn i selskapet i 1967 da han kun var 20 år gammel. Tre år senere ble han direktør da faren døde. I år rundet han 70 år, og har overlatt stillingen som administrerende direktør til datteren. Han er fortsatt arbeidende styreformann i selskapet.

Familiebedrift 
At familiebedriften skulle forbli i familien, slik den har gjort i to generasjoner og over 100 år, var ingen selvfølge. Selv følte Knut Galtung Døsvig det som en forpliktelse å skulle overta bedriften etter faren som viet hele sitt liv til selskapet, noe han selv også har gjort. Det var derfor viktig for han å ikke legge dette presset på sine fem barn.
– Ingen av mine barn skulle føle seg tvunget til å ta over Bara Eiendom. Faktisk så kom min datter Ingse selv til meg og sa at hun ønsket å jobbe i selskapet, sier han. Ingse Galtung Døsvig kan fortelle at hun hadde tenkt lenge på beslutningen før hun fortalte det til sin far, og at hun synes det er positivt at hun fikk jobbe noen år i firmaet før hun inntok toppstillingen.
– Siden jeg var ansatt i selskapet i seks år som markedssjef og eiendomssjef, har overgangen gått gradvis. Nå har jeg vært administrerende direktør i ett år, så jeg er fortsatt fersk, men jeg får god hjelp av min far som fungerer som en mentor og som fortsatt har en fast kontorplass her, sier hun. 

Forretningsteft
I dag er Bara Eiendom et rent eiendomsselskap med fokus på utleie av næringseiendom. Men veien dit har vært lang med innslag av mange bransjer. Firmaets historie begynte i 1914 da Sigurd Galtung Døsvig åpnet tekstilforretningen Sigurd Døsvig AS på Sandvikstorget, en aktiv bydel med mye handel på den tiden. Virksomheten utviklet seg raskt under hans ledelse gjennom 50 år til ett av Bergens store foretak, med varemagasinet i Strandgaten og filialer i Bergen, Oslo, Lillehammer, Skien, Kristiansand og Haugesund. Da Knut Galtung Døsvig overtok ledelsen av virksomheten i 1970 ønsket han å utvikle selskapet videre.
– Da jeg overtok var selskapet et rent tekstilfirma. Jeg drev varehuset Sigurd Døsvig Varemagasin i 17 år før jeg solgte det. Tekstil lå aldri mitt hjerte nærmest. I tillegg hadde jeg observert at handelen i sentrum hadde gått ned, og jeg så ikke for meg en fremtid for tekstilvarehuset. Det var på tide med et bransjeskifte, sier han. 

Mange baller i luften
Fokuset ble rettet mot restaurantbransjen med etablering av Dickens, Café Opera og oppkjøp av blant annet Holbergstuen og Wesselstuen på få år. Virksomheten ble organisert som konsern og morselskapet fikk navnet Bara Holding AS, senere Bara Gruppen AS. På kort tid ble også Bara en betydelig aktør innen shipping. Investeringer i denne virksomheten bidro til gode resultater i starten, men ble senere et større tapsprosjekt for gruppen. I år 2000 var shipping-eventyret over. På slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet engasjerte Bara seg i en i en rekke bransjer som lakseoppdrett i Canada, rekeoppdrett i Gambia, hotelldrift på Geilo, fastfood samt produksjon og foredling av fiskeprodukter under merkenavnet Madam Bergen og Søstrene Hagelin.
– Drømmen min var alltid å bli havforsker, så her hadde jeg mye kunnskap å bidra med, sier Galtung Døsvig.

Kronstadparken
Allerede i 1972 begynte Knut Galtung Døsvig å investere i eiendom parallelt med investeringene i de andre bransjene. I 1994 valgte han å konsentrere seg om næringseiendom og gikk etter hvert ut av alle andre virksomhetsområder. I tillegg til å satse på eiendom i sentrum, så Galtung Døsvig seg om etter nye muligheter for den videre satsingen, og et gammelt industriområde sør for sentrum vekket hans interesse.
– Jeg var fascinert av utbyggingen på Skøyen i Oslo, hvor området ble transformert til et en attraktiv bydel og næringsområde. Den samme suksessen ville jeg skape i Bergen med Kronstadparken, byens nye næringspark, sier han.

I 2014 ble selskapets navn endret til Bara Eiendom AS. Dette året feiret også selskapet sitt 100 års jubileum. Selskapets fulle fokus er nå på å videreutvikle næringsdelen i Kronstadparken og tre byggetrinn er hittil fullført og innflyttet. Arbeidet forventes ferdig om ti års tid. Bara Eiendom har i dag en eiendomsportefølje på rundt 50.000 kvadratmeter i sentrum og Kronstadparken. Kronstadparken vil ha ca 70.000 kvadratmeter ved ferdig utbyggelse. De siste årene har selskapet solgt flere eiendommer i sentrum, og årsaken til dette er at Bara Eiendom mener at det vil bli de nære sentrumsområdene som vil få den største utviklingen fremover.

Samfunnsansvar og byutvikling
Ingse Galtung Døsvig understreker at Bara Eiendom er et eiendomsselskap med en langsiktig strategi, og ikke et investeringsselskap som kjøper og selger eiendommer kun for å øke formuen.
– Eiendomsbransjen er en bransje som har stor betydning for samfunnsutviklingen, og vi er et eiendomsselskap med samfunnsansvar som ønsker å bidra til bydelsutvikling. I Kronstadparken bygger OBOS/Brødrene Ulveseth AS 600 boliger, og utviklingen av dette området vil bidra til 4.500-5.000 arbeidsplasser, forteller hun.

Nordic Arena – en langsiktig investering
For tre år siden ble Bara Eiendom med i Nordic Arena. I følge marked- og utleiesjef i Bara Eiendom, Kristin Steinsland, var selskapet da allerede medlem i andre businessnettverk, men de var på jakt etter å finne et nettverk som var ulikt de andre. – Vi følte at Nordic Arena var unikt i forhold til de andre nettverkene. Det begrenser seg med medlemmer, og man får et tettere samhold og en lojalitet blant medlemmene, sier hun. Steinsland understreker at for Bara Eiendom ser de på medlemskapet i Nordic Arena som en langsiktig investering. – For oss er det viktig å bygge kjennskap og kunnskap om Bara Eiendom innad i nettverket. På den måten håper vi at medlemmene tenker på oss når de skal bytte kontorlokale, og at de snakker om oss til andre potensielle leietakere. Slik ønsker vi å bygge langsiktige relasjoner gjennom nettverket, sier Kristin Steinsland.