Flere nye medlemmer til Nordic Arena Bergen!

TIDE Buss ASA:

Tide ASA består av Tide Buss Norge AS med datterselskapet Tide Verksted AS samt Tide Bus Danmark A/S. Tide har virksomheter som inkluderer merkevaren Tide Reiser og diverse eiendomsselskaper med utgangspunkt i bussvirksomheten. Tide ASA er et av landets største kollektivselskap med en omsetning på ca to milliarder kroner i 2013. Se mer på www.tide.no
Wittusen&Jensen AS:

Verdiskapning og optimalisering er bærende for alle virksomheter. Wittusen&Jensen skaper verdier for din bedrift enten det gjelder administrasjon av forbruksvarer til arbeidsplassen eller investeringer i markedsaktiviteter og -kommunikasjon. Det handler om å se ting i sammenheng og sikre at det totale kostnadsbildet til innkjøp og håndtering av forbruksvarer er så lavt som mulig og at avkastningen på markedsinvesteringene er så høye som mulig. Wittusen & Jensen har arbeidet hardt med å utvikle helhetlig tilnærming til sine to fagfelt, med sterkt fokus på å gi din virksomhet mest mulig igjen for sine investeringer og kjøp. Se mer på www.wj.no
ECOlight AS: Selskapet driver med import og salg av LED belysning til proffmarkedet - dvs butikker, kontor og industri. i mange varianter. Det er etablert kontakt med gode leverandører i Kina og de er i ferd med å bygge opp et lager i Bergen av de mest kurante artikler for å kunne være konkurranse- og leveringsdyktige. Kontor og lager på Smørås

Produktutvalget dekker følgende:

Butikk, restaurant og fasade belysning

Kontorbelysning

Interiør og Effektbelysning

Vei, gate, tunnel og utendørsbelysning

Arbeidslys

Industrihall, sportsarena og produksjonshall belysning

Hus og hytte belysning (downligts etc.)

Prosjektering

Styresystemer for lys og varme (Smart hus. Spesialisert innen KNX og DMX styring)

Installasjon.


Jansen Eiendom AS:

Jansen Eiendom er et lite familie drevet eiendoms selskap. Det hele begynte i med student utleie på tidlig 1980 tallet. I senere tid har firmaet utviklet seg i flere retninger. Vi kan idag tilby tjenester innen utleie av leiligheter/hybler, næringslokaler, feriehus i Frankrike og spennende nybygg. Se mer på: www.janseneiendom.no