Fana Sparebank bidrar til en bedre hverdag for barn

Fana Sparebank ønsker å gi noe tilbake til barn og ungdom i lokalsamfunnet. 

"For oss er ditt nærmiljø viktig",  sier leder for kommunikasjon og marked i Fana Sparebank Anita Østerbø. - "Driver du et lag eller en organisasjon som aktiviserer barn og ungdom i Bergen kan du søke gavemidler fra oss" legger hun til. Dette kan gjøres på følgende måte:

Retningslinjer for å søke gavemidler fra Fana Sparebank

Benytt elektronisk søknadsskjema, vi vurderer kun søknader som kommer via elektronisk søknadsskjema.

  • Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, målgruppe og organisasjon.
  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller formål i regi av kommunale-, fylkeskommunale eller statlige foretak.t
  • Minimums beløp som deles ut per utdeling: kr.10.000,-
  • Eventuelle formål som ikke tildeles gavemidler har ikke krav på begrunnelse.
  • Utdelingen foretas en gang per år. Søknadsfrist 31. desember.
  • Kun søknader som kommer via elektronisk søknadsskjema blir vurdert. (søknader sendt per epost og post blir ikke vurdert)

Elektronisk søknadskjema og mer informasjon finner dere her: https://www.fanasparebank.no/privat/samfunnsansvar