Fana Catering solgt til Safari-gruppen.

Etter 25 år er det altså slutt for Fana Catering og Selskapsservice. Grunder og eier Dag Erik Dahlslett sier at tiden nå var inne. - "Vi har bygget bedriften stein på stein etter oppstarten i 1992. Nå er det godt å se at nye krefter vil ta driften videre".

"Det har vært en offensiv satsning med nær kontakt med mange lag og foreninger, og etterhvert også driftsansvar for en lang rekke lag og foreninger", sier han. I dag teller staben 14 faste ansatte, og de har en omsetning på 25 millioner kroner. fordelt på faglærte kokker, restaurantsjefer, kelnere, salgspersonell og kontoransatte. Han er glad for å kunne formidle at Fana Catering kommer til å bestå. Ansatte er med i fortsettelsen, eksisterende kontrakter kommer til å fortsette og selv navnet Fana Catering vil også bestå da det vil bli et selvstendig selskap i Safari-gruppen.

-" Jeg valgte å ta kontakt med Safari-gruppen og Arild Faustad fordi de er et meget godt drevet selskap, og de eier Matlyst og Safari Catering som har vært en stor konkurrent på catering markedet i 15 år. Slik jeg ser det er disse selskapene svak på det vi er sterk på, nemlig selskapsservice og selskapslokaler. Det er absolutt de som har størst synergieffekter på å ta over, så jeg er meget glad for at vi er kommet til enighet, og føler meg trygg på at de vil ta Fana Catering til nye høyder", sier Dag Erik Dahlslett.

Både Bente og Dag Erik er klar for, og ser frem til, nye utfordringer og føler seg ikke ferdig på arbeidsmarkedet.

Bente er sterk på det kjøkken-faglige og tar hånd om det økonomiske rundt driften. Dag Erik har sterke egenskaper innen salg og som grunder. Han har også bakgrunn innen finans.

Nordic Arena ønsker begge to lykke til videre, og håper vi får gleden av å samarbeide også i fremtiden, selv med nye titler og arbeidsgivere. Vi kommer til å savne dere veldig masse enn så lenge!