Datametrix skal sikre Bergen!

Både intern og ekstern produksjon av IT-tjenester til brukerne skal få bedre beskyttelse ved at dagens løsning erstattes med en fremtidsrettet løsning basert på teknologi fra Checkpoint, som er markedsledende på området. Det er lagt vekt på fleksibilitet og skalerbarhet. Løsningen er programvarebasert og ikke avhengig av spesiell maskinvare.

- Datametrix har i lang tid jobbet med Checkpoints sikkerhetsløsninger, og har en rekke sertifiserte teknikere med bred erfaring. Kontrakten med Bergen kommune er en bekreftelse på vår unike kompetanse på sikkerhetsområdet, sier regionsjef for Datametrix Bergen, Pål Skorge.

- Bergen kommune har høy fokus på digitalisering og tilgjengeliggjøring av tjenester på internett for innbyggerne i Bergen og resten av landet. Vi har høye forventninger til Datametrix og ser frem til å starte arbeidet med utskifting av dagens gamle plattform. Vi ser på Datametrix som en strategisk samarbeidspartner som kan hjelpe oss med å løfte Bergen kommunes sikkerhetsløsning til et tidsriktig og teknologisk moderne nivå for å ivareta stabil og forutsigbar drift, og ikke minst møte dagens og fremtidige sikkerhetsutfordringer, sier direktør ved IKT Drift, Svein Dyrrdal.

Levetid for denne anskaffelsen forventes å være 8-10 år, og Datametrix skal bistå Bergen kommune med design, implementering, drift, service og support gjennom hele levetiden. Omfanget gir en estimert kontraktsverdi på 2,3 – 2,8 millioner kroner.

- Dette er vår første betydelige kontrakt med Bergen kommune og illustrerer den høye kompetansen som vi besitter i hele vår organisasjon. Å få levere sikkerhetsløsninger til Bergen kommune er en stor tillitserklæring som vi skal ta godt vare på, sier administrerende direktør Eivind Hauglie-Hanssen i Datametrix.

Nordic Arena Bergen gratulerer!