Coca-Cola og Randstad med nasjonal avtale

Da Randstad trengte ny kaffeløsning for sine kontorer i Norge ble Nordic Arena-nettverket avgjørende for valget av Coca-Cola som leverandør.

Tekst: Ann Karene Rasmussen, Cox Bergen AS
Foto: Ole Kristian Olsen, SoMeVi AS

– Vi prøver å gjøre så mye butikk i nettverket som vi kan. Mange beslutninger tas ved vårt hovedkontor i Oslo, men vi gir gjerne bort telefonnummer og prøver å la medlemmene i Nordic Arena komme til bordet. Vi kan også gjøre lokale avtaler her i Bergen, og har allerede handlet med flere av medlemmene i nettverket. Det sier Yngvild Hjetland, seniorkonsulent i Randstad, hvor de jobber med alt fra utleie av personell, lederrekruttering til headhunting og omstilling.

Viktig å handle i nettverket

Avtalen som nå er gjort mellom Randstad og Coca-Cola er en stor avtale om kaffe på de største avdelingskontorene i Norge, og de resterende kontorene har også mulighet til å bruke avtalen.

– Dette er en avtale vi har jobbet lenge med. Vi har hatt dialog med kontoret i Oslo i rundt et år, i tillegg til overordnede i utlandet og kontoret i Bergen, sier Are Stian Føleide, som er Senior Manager Hot Beverages, Vending and @work i Coca-Cola og fortsetter:

– Vi diskuterte muligheten for en avtale med Randstad lokalt i forbindelse med et Nordic Arena-arrangement. Det vanskeligste i en slik prosess er å komme til bordet, og få riktig kontaktperson, og det har Randstad i Bergen hjulpet oss med.

– Vi ville gjøre det vi kunne for å pushe det i deres retning. Både jeg og Cathrine Torsvik, som også er med i nettverket, har vært i kontakt med Randstads innkjøpssjef, som har vært i møter med Are Stian. Vi sa at det var viktig for oss i Bergen at vi handler i nettverket, og ba dem vektlegge det om det var mulig, legger Hjetland til.

Randstad strategisk for Coca-Cola

Kaffeavtalen trådte i kraft 7. januar, og omfatter i første omgang kontorene i Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg og Førde. Alle de mindre avdelingene har også fått tilbud, og hos noen trer avtalen i gang raskt. Avtalen er estimert til å bli på ca 1,2 millioner over en 3 års periode, og vil øke i verdi når flere lokalkontorer blir inkludert.

– For oss er Randstad en viktig og strategisk smart kunde. Navnet deres står høyt i Norge i dag og de er en nasjonal kunde. Vi er veldig glade for at Randstad viser oss tillitten og signerer nasjonal avtale med oss, sier Føleide.

Coca-Cola er den største leverandøren av kaffe og kaffemaskiner til bedriftsmarkedet i Norge.

– Vi har mange konkurrenter i dette segmentet, og nettverket hjelper oss absolutt til å få nye kunder, forteller han, og legger til:

– Vi har vært med i nettverket i to år, og har signert flere avtaler med medlemsbedrifter. Vår erfaring er at folk er veldig på, har et stort ønske om å gjøre hverandre gode, og gjøre business med hverandre. Så lenge man er på selv, så får man mye igjen. Jeg er veldig glad for at vi tok steget og ble en del av Nordic Arena. 

Hele Bergenskontoret til Randstad tenker nettverket

Proffice, som ble kjøpt opp av Randstad, var et av de første selskapene i Nordic Arena. Men verdens største leverandør av bemanningsløsninger måtte for noen år siden evaluere sin deltagelse i nettverket og se om det gav de noe.

– Vi bestemte oss for å være mer aktive, og bli kjent med bedriftene slik at vi kan fremsnakke dem. Vi må gi av oss selv for å få noe tilbake, sier Hjetland.

Sammen med Torsvik har hun fått med hele Bergenskontoret på å tenke nettverk. 

– Vi ser vi får mye tilbake ved at alle hos oss tenker nettverk, sier Hjetland, som selv har vært med i nettverket siden 2017.

Mange i nettverket bruker Randstad på rekruttering og bemanning, og de syns det er ekstra kjekt at de også kan bruke nettverket til å handle.

– Vi vil takke Coca-Cola for samarbeidet. Det er enkelt å samarbeide med Are Stian, han er en utrolig fin type.

– Vi er veldig fornøyde med ha inngått avtale med Randstad, og ser frem til et godt samarbeid videre, avslutter Føleide.