Tidsbanken AS

Hos Tidsbanken skaper vi vinnere.
Tidsbanken hjelper deg å med få størst mulig effekt ut av dine menneskelige ressurser. Vi utfordrer deg til å forstå dine viktigste verdistrømmer og sammen identifiserer vi beste praksis for din bransje. Vi utvikler metoder og programvare som hjelper kunden til å få mest mulig effektiv hverdag og dermed økt lønnsomhet.
 
Tidsbanken har i dag 100.000 daglige brukere fordelt på 2600 kunder. Vi er inne i en sterk vekstfase med mål om å bli markedets mest attraktive  produkt for effektiv ressursutnyttelse.
 
I Tidsbanken plasserer du tiden din.


Andre kontaktpersoner