SG Finans

SG Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap. SG Finans tilbyr produktene leasing og factoring. 

LEASING: Leasing er en utbredt og velegnet form for finansiering av maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor. Du velger leverandør og utstyr, og SG Finans betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret. Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, slik at kostnaden blir fordelt over den tiden virksomheten kan gjøre nytte av utstyret, og det kan skape inntekter. 

FACTORING: Factoring er en finansiell og administrativ tjeneste med høy finansieringsgrad på kundefordringene og outsourcing av fordringsadministrasjonen. Factoring øker likviditeten i forhold til ordinær kassekreditt i bank og frigjør samtidig interne ressurser. Den finansielle delen omfatter finansiering av kundefordringene, og er en fleksibel driftskreditt som kan trekkes på etter behov eller fungere som en likviditetsreserve. Ved økt omsetning og/eller økte kundefordringer øker disponibel kreditt automatisk. Factoring gir inntil 90 % finansieringsgrad på kundefordringene, samtidig som at SG Finans tar seg av fordringsadministrasjonen. I praksis betyr dette at bedriften oppnår samme likviditetseffekt som om 90 % av omsetningen var kontantsalg. Som sikkerhet for driftskreditten stilles kun pant i utestående fordringer.


Andre kontaktpersoner