Sense PKT

Sense Psykologi & Konsulenttjenester er et selskap bestående av privatpraktiserende psykologer og konsulenter. 

Vi leverer tjenester innen områdene:

  • Klinisk psykologi/terapi
  • Lederutvikling- og organisasjonspsykologi
  • Krise, kriseberedskap og pårørendehåndtering
  • Arbeidsmiljøutvikling og konflikthåndtering
  • Endring- og omstillingsprosesser
  • Seleksjon
  • Operativ psykologi, sikkerhetskritiske yrker
  • Internasjonalisering og utstasjoneringsprosesser
  • HR/HMS
  • Foredrag, kurs og konferanser

Vårt mål er at vi skal markere oss som en sentral aktør innenfor våre spesialområder. Gjennom vår kompetanse og vårt engasjement skal vi bidra til å finne løsninger, og til å skape trygghet og verdier hos våre kunder.