Kort om Securitas

Vi er totalleverandør av sikkerhetsløsninger som er lønnsomme for kunden og for Securitas. Vi tar ansvaret for hele risikobildet til våre kunder, og setter sammen tjenester og produkter som skaper en løsning som innfrir kundens behov.
Våre grunnverdier er: ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet. Å være ærlige innebærer at vi er oppriktige i det vi gjør, og at vi er pålitelige. Vaktsomhet betyr at vi er profesjonelle og evner å se det andre ikke ser. Å gi en hjelpende hånd innebærer å yte service ut over det som er forventet. 

Securitas sin visjon er: Vi tar alltid ansvar for din trygghet!