Ragn Sells AS

Den norske virksomheten til Ragn-Sells startet i 1989 i Oslo, og vi er nå en landsdekkende totalleverandør av tjenester knyttet til innsamling, transport og gjenvinning av restprodukter og -avfall.

Ragn-Sells har strenge krav til seg selv, når det gjelder miljøriktig avfallshåndtering . Vi arbeider hele tiden for størst mulig grad av gjenvinning, og for at så lite avfall som mulig skal legges på deponi.

Med kompetente medarbeidere og moderne teknisk utstyr for håndtering av avfall har vi alltid mulighet for å hjelpe til, enten oppdraget er stort eller lite.


Andre kontaktpersoner