​PwC

Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.

PwC er blant Norges og verdens største nettverk av revisorer, rådgivere, regnskapsførere og advokater. Det kommer kundene til gode når en arbeider sammen og deler kunnskap, ideer og erfaringer på tvers av tjenesteområder og geografi.

PwC har nærmere 190 000 medarbeidere fordelt på 158 land. I Norge har PwC over 1 600 ansatte ved til sammen 39 kontorer. Det gir selskapet en unik mulighet til å nytte det unike globale nettverket til kundenes beste. I Bergen har selskapet 220 medarbeidere innenfor fire tjenesteområder, revisjon, regnskap, rådgivning og juridisk rådgivning.

Felles begreper for alle forretningsområder er styring, omstilling og kontroll.


Andre kontaktpersoner