Nokas


Vi bryr oss!

Nokas bryr seg om våre ansatte og vår omverden. Det betyr at alle som jobber i selskapet skal bry seg. All adferd, alle bestemmelser og avtaler skal grunnfestes i Nokas´ kundeløfte - "Vi bryr oss!"

Vårt kundeløfte:

- Vi bryr oss om helse, miljø og sikkerhet

- Vi bryr oss om kvalitet

- Vi bryr oss om etikk og moral

- Vi bryr oss om hverandre

Vår evne til å skape verdier avhenger av en høy etisk standard, hvor vi ønsker at Nokas skal være en sentral aktør og pådriver i sikkerhetsbransjen.


Andre kontaktpersoner