mellom2stoler

En nystartet non-profit organisasjon som skal jobbe med forebyggende og helsefremmende tiltak for personer som av ulike årsaker er for friske til å kvalifisere til hjelp fra det offentlige, men som samtidig er for sterkt rammet til å leve som normalt – altså faller de mellom to stoler. Mellom2stoler ønsker å trekke slike grupper og deres pårørende frem i lyset, og gi dem oppmerksomhet, nettverk, faglig støtte og mestringsfølelse som de ikke opplever i dagliglivet. Sammen med Sport Norge som samarbeidspartner, vil vi sparke i gang aktivitetsdager for barn med ADHD, og for tidlig demente, med flere.