Kort om ISS

ISS er Norges klart ledende leverandør av service løsninger. Vår ledende posisjon er bygget på kompetansen til våre 13500 medarbeidere i Norge, gode konsepter fra et verdensomspennende kompetanse nettverk og dokumentert kvalitet fra gjennomprøvde systemer.

Vi støtter våre kunder med løsninger innenfor Renhold, Kantine, Eiendom, Sikkerhet, Bemanning og Kontorstøtte samlet eller enkeltvis.

ISS har 541.000 ansatte fordelt på 53 land, og en omsetning på verdensbasis på 80 milliarder kroner. Omsetningen i Norge er på 6,1 milliarder kroner.

Hovedmålet for ISS er å tilfredsstille det moderne samfunns voksende behov for spesialiserte serviceytelser

ISS i Norge leverer tjenester til kundene fra ISS Facility Services AS og eller fra helt eller delvis eide selskap som ForvaltningsCompagniet, ServeringsPartner AS og ISS Staffing Group. ISS Facility Services har Joint Ventures med NSB (NSB Trafikkservice AS).
Visjon: “We are going to be the worlds greatest serviceorganisation”
Landsdekkende er vår styrke. 60 regions- og avdelingskontorer
Hovedkontor i Oslo
Omsetning 2013: 5,8 milliarder kroner
ISS Facility Services tjenester er ISO-sertifisert etter følgende standarder:

- Systemer for kvalitetsstyring, NS-EN ISO 9001:2000
- Miljøstyringssystemer, NS-EN ISO 14001:2004
- Helse-, miljø¸- og sikkerhetsledelse, OHSAS 18001:1999
Vi kommer gjerne på kundebesøk og gir dere et uforpliktende tilbud på våres tjenester.