Fana Sparebank

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank som ble etablert i 1878. Det er den 12. største sparebanken i Norge målt etter gjennomsnittlig forvaltningskapital. I dag er vi ca. 150 ansatte fordelt på to kontorer: hovedkontoret på Nesttun og et avdelingskontor i Bergen sentrum. Fana Sparebank har to datterselskap: Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt.

Samarbeidspartnere og strategiske eierforhold:
Fana Sparebank er medeier i Frende Forsikring, verdipapirforetaket Norne Security og leasing selskapet Brage Finans. Banken er representert på eiersiden i selskapene sammen med en rekke andre sparebanker i Norge. Satsingen er sentral i bankens strategi for å være en totalleverandør av bank, plasserings- og forsikringstjenester, og banken ser på satsingen som et fremtidig inntektspotensial. I tillegg er banken også medeier i kredittforeningen Eiendomskreditt og Kredittforeningen for Sparebanker.

Utvikling:

I mai 2019 lanserte Fana Sparebank ny nettside for konsernet, med innovative tjenester innen bank og eiendomsmegling. Målet er å tilby kundene personlig rådgiving, samtidig som man legger til rette for en enklere bankhverdag gjennom økt selvbetjening.
 
Profilen til Fana Sparebank med datterselskap ble også oppdatert i 2019. Logoen til banken ble modernisert, hvor den velkjente varden fortsatt er symbolet som brukes. Logosymbolet skal symbolisere at banken er en veiviser for kunden ved viktige valg i kundens liv.