Fana Sparebank er en selvstendig sparebank som ble etablert i 1878, og er den 12. største sparebanken i landet målt etter gjennomsnittlig forvaltningskapital. I dag er det ca 160 ansatte fordelt på fire kontorer, Åsane, Markeveien, Lagunen og Straume i Fjell kommune, i tillegg til hovedkontoret på Nesttun. Fana Sparebank har 2 datterselskap: Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Regnskap.

Samarbeidspartnere og strategiske eierforhold:
Fana Sparebank er medeier i Frende Forsikring, verdipapirforetaket Norne Security og leasing selskapet Brage Finans. Banken er representert på eiersiden i selskapene sammen med en rekke andre sparebanker i Norge. Satsingen er sentral i bankens strategi for å være en totalleverandør av bank, plasserings- og forsikringstjenester, og banken ser på satsingen som et fremtidig inntektspotensial. I tillegg er banken også medeier i kredittforeningen Eiendomskreditt og Kredittforeningen for Sparebanker.

Utvikling:

I august 2014 lanserte Fana Sparebank ny nettside for konsernet, med innovative tjenester innen bank og eiendomsmegling. Målet er å tilby kundene personlig rådgiving og legge til rette for en enklere bankhverdag gjennom økt selvbetjening. Ved lansering var Fana Sparebank en av de første bankene i Norge med responsivt design og universell utforming.

I september 2009 fikk banken og dens datterselskap en total ansiktsløftning med nytt konsept, logo og profil. Bankens gamle og tradisjonsrike sparebank-eik ble byttet ut til fordel for en varde. Dette skal symbolisere at banken er en veiviser for kunden ved viktige valg i kundens liv.