DNA Kompetanse AS

DNA Kompetanse hjelper bedrifter og offentlige virksomheter med forebyggende sykefraværsarbeid for å sikre lønnsomhet gjennom tilfredse ansatte. Dette gjør vi ved å benytte digitale verktøy kombinert med solid kompetanse og helhetlige prosesser.

Selskapet ble etablert høsten 2018, men består av en gruppe spesialister og idealister som har lang erfaring i å jobbe med sykefraværsutfordringer. Våre erfaringer bygger både på offentlig og privat næringsliv innen alle bransjer.

DNA Kompetanse tilbyr regelmessig måling av ansattes trivsel via App, lederstøtte, samt kurs- og opplæring av både ledere og medarbeidere innenfor forebygging og oppfølging av sykefravær. 

Målsetningen vår er å være en langsiktig og verdiskapende samarbeidspartner for våre kunder som tilbyr moderne verktøy og kvalitetssikrete prosesser.


Andre kontaktpersoner