Bergen Kino AS

Bergen Kino AS er et aksjeselskap som driver kinovirksomhet i Bergen. Selskapet driver de to kinokompleksene Konsertpaleet og Magnus Barfot. Historisk har det vært kinofremvisninger flere steder i byen, blant annet Eldorado som lå i krysset mellom Håkonsgaten/ Nygårdsgaten og Olav Kyrresgate. 

Den viste primært actionfilm, inklusive Western, og gikk populært under navnet «Revolverhuset». Virksomheten ble nedlagt i forbindelse med at Grieghallen ble åpnet (1978) og Konsertpalæet som tidligere huset Bergen filharmoniske orkester ble tilgjengelig for fast kinodrift.

Konsertpalæet og Engen kino (åpnet i 1961) er med tiden bygd ut og slått sammen til en moderne storkino med flere saler, under navnet Konsertpaleet i 1989. Magnus Barfot, som åpnet i 2004, noe meter unna i gaten, er på tilsvarende vis en flersalskino. En forsøker å holde toppnivå på lyd- og filmutstyret på minst én av salene.[trenger referanse] Den største kinosalen i Bergen er KP1 i Konsertpaleet, som har 485 sitteplasser. I mai 2009 ble salen reåpnet etter en større oppgradering, flere andre kinosaler har også gjennomgått større endringer.