Vi er et av landets ledende advokatfirmaer innenfor erstatnings- og forsikringsrett.

Advokatfirmaet Riisa & Co ble etablert i 1988 og har i dag kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Firmaet har ekspertise og totalkompetanse innenfor fagfeltene erstatnings- og forsikringsrett, samt bygg- og entrepriserett. Vi yter bistand også innenfor fagfeltene konkurs- og insolvensrett, strafferett, familie og arverett, samt trygde- og utlendingsrett.

Vårt firma har videre et veldig stort fokus på tvisteløsning , og flere av våre advokater har har autorisasjon som advokatmeklere, og erfaring med tvisteløsning ved voldgift. Vi er i tillegg blandt de firmaene som prosederer flest sivile saker for domstolene i Norge, og flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.