Advokatfirmaet Kyrre ANS

Vi er et advokatfirma som holder til sentralt i Bergen. Vi tilbyr spesialisert juridisk bistand til næringsdrivende, kommuner og andre offentlige instanser, samt til privatpersoner.

Hos oss har den enkelte advokat spesialisert seg innenfor ett eller flere juridiske fagområder. Dette er med på å sikre at vi kan yte juridisk bistand av høy kvalitet til våre klienter.

Vi ønsker å etablere et godt tillitsforhold til våre klienter. Vi legger betydelig vekt på å yte juridisk bistand av høy faglig kvalitet og å sikre at alle våre klienter får den oppfølgning som kreves i den enkelte sak. I tillegg er det viktig at våre klienter er sikre på at våre advokater innehar et høyt etisk verdigrunnlag.