Velkommen til fagdag

Fagdagen vil omhandle trender og innovasjon som vil forandre morgendagens Norge.

Eksterne foredragsholdere:
Truls Berg er seriegrunder, forretningsutvikler, investor, konsernsjef og forfatter, med mer enn 20 års erfaring fra IT bransjen. Berg er nå blant annet generalsekretær i Innovation Forum Norway, styreleder i NorBAN ( Norwegian Business Angel Network), og Managing Partner i Digital Insight AS – for å nevne noe. IT-veteranen er også en hyppig brukt foredragsholder og fast kronikør i Computerworld og 3in.no

Truls Berg vil snakke om 5 megatrender som vil ha en drastisk innvirkning på våre liv de neste 50 årene - både profesjonelt og privat, og byr på inspirerende og konkrete, gode eksempler på hvordan innovasjon skaper suksess.Han fokuserer også på utviklingen innenfor noen sentrale områder i et globalt perspektiv, og hvilke konsekvenser dette vil ha for Norge.

Helene Kubon Skulstad er partner i PwC, og ansvarlig for PwC sin Leansatsning på Vestlandet. Lean handler om å skape merverdi for kunden med mindre innsats/sløsing av ressurser. Hun skal ta oss gjennom "Lean på 1-2-3". Her skal Nordic Arena medlemmene få en introduksjon til Lean og fokus på kontinuerlig forbedring i sin virksomhet. I del 2 skal dere få oppleve hvordan LEAN fungerer i praksis (Lean Game)

Interne foredragsholdere:
Tore Torsvik, Keyteq AS og Rune Brunstøl, Møller Bil AS De vil holde et foredrag om digitale trender og innovasjon og vil presentere en innovativ kampanje for Møller Bil Bergen. Kampanjen er et samarbeid mellom Keyteq, Google og Møller Bil sentralt og handler om å endre folks måte å kjøpe bil på!

Fagdagen avsluttes med lunsj ca kl. 12.00!

  • Velkommen til fagdag

    18.11.2015

    09:00 - 12:30

    Scandic Bergen City

    Påmeldingsfrist: 18.11.15