Nettverkstreff

Vi ønsker å knytte sammen et mangfold av aktører innen næringslivet. Et fokusområde for oss fremover vil være "nettverkets dynamikk", dets betydning for nyskapning og medlemmenes rolle i utviklingen av bærekraftig samfunn. Vi sitter på resurser og kompetanse i nettverket som gjerne deles med med hverandre!

Dataguard, Accommodate, Ragn Sells, SG Finans og

Hvilke tema er aktuelle i deres bransje som også kan ha innvirkning på andre bransjer? Hva kan vi lære av det disse er opptatt av, og hvordan kan vi trekke synergier ifra deres kometansefelt og utvikle oss videre?

Etter pausen får vi et spennende foredrag av "relasjonshøvdingen" Marco Elsafadi som stepper inn for en sykemeldt Ingebrigt Steen Jensen.

  • ""Om arbeidsglede, samspill og relasjonens kraft" - Et foredrag til inspirasjon og ettertanke.

Marco Elsafadi (f.1976) er palestinsk flykning og kom til Norge med familie i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i 12 år.

I 1993 begynte han sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som fram til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.

I løpet av tre år ekspanderte organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger.

Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

«Hvis verdien av deg selv kun er knyttet til prestasjon, blir det vanskelig å feile.»

«Motivasjon er en kombinasjon av bevissthet og vilje.»

Det er lett å tenke at ansvar ligger hos ledere, lærere og foreldre. Men ansvar for trivsel ligger også hos medarbeidere på jobb og elever på skolen. Vi har det godt, dersom vi føler oss nyttige og viktige i et fellesskap.

  • Nettverkstreff

    05.02.2015

    16:30 - 20:00

    Scandic Hotel City

    Påmeldingsfrist: 05.02.15