Nettverkssamling hos PwC

Vi skal både høre på et spennende eksternt foredrag, og på noen av våre egne medlemmers kompetanse. Så skal vi selvsagt ha det både sosialt og spise godt. Det blir et tredelt opplegg; først mat, deretter en faglig del, noen aktiviteter og til slutt avslutter vi med sosialt samvær for å fortsette å bygge relasjoner og skape business.

TEMA: Er vi på vei inn i den 4.industrielle revolusjon?

- Sammenhengen mellom digitalisering, desentralisering, fornybar energi og delingsøkonomi. Her skal vi få et spennende foredrag innen dette høyaktuelle tema.

Foredragsholder: Geir Inge Lunde, leder av PwC region vest og CFO PwC Norge


Det blir også en aktivitet som gjør at vi får presentert oss for de vi ikke kjenner fra før, før vi får interessante innlegg fra noen av våre medlemmer. Vi avslutter det hele med litt sosial omgang.

  • Nettverkssamling hos PwC

    18.08.2016

    16:30 - 20:00

    Sandviksbodene 2A (PwC gården)

    Påmeldingsfrist: 11.08.16